Hus i nitta

Affären

Lanthandeln i Nitta har funnits sedan 1927,  
De senaste 43 åren har den drivits av Egon Börjesson
 affär upphörde 2006.


Affären är numera privatbostad.

Nitta kvarn

Kvarnen i Nitta byggdes 1883 av O.S Kling. I kvarnen malde bönderna hästfoder. 1955 lades kvarnen ned. 1978 köptes kvarnen av kommunen. Idag finns fyra kvarnstenar kvar. Kvarnen är numera privatbostad

Forshaga

Byggt 1925, ett f.d. ålderdomshem.

Ägdes av Nitta IF numera privatbostad.

 

Förskola

1986 bestämdes att skolan skulle ligga i Nitta samhälle. Invigningen var i februari 1987 och skola för år 1-3.

2009 Nitta skola behöver byggas ut. Antalet barn i förskolan har ökat mycket mer än beräknat och ny modul redan till hösten 2009 samt att en utbyggnad på ytterligare 450 kvadratmeter Idag är det endast förskolan med två avdelningar, Totte och Alfons.

Newyork

Newyork kallades den gamla affären.
Ett trähus byggd 1895. 5 rum 1 kök 1 hall 1 Affärslokal 1 kontorslokal 2 lagermagasin. Privatägd nu.

 

 

 

Gamla SMU-gården

Byggnaden uppfördes 1918 av en församling inom Svenska Baptistsamfundet och fick namnet Saron.
1955 köpte Hökerums Missionsförsamlings Ungdomsförening byggnaden
1962 Namnet ändrades från Saron till SMU-gården.  
2015 Privatbostad nu.

Huset i Nitta

Fabriksvägen

Bergvings

Bergvings fabrik Nitta startade 1944 med en sömmerska.

Smedjan

Där var det Smedja Maskinverkstad och Snickeri .

Järnvägsstationen

Privatbostad nu.

 

Ådalens Café

Ådalens Café startades av Linga och Bernt Hammar år 2014.

2022 Conny och Tiina tog över caféverksamheten.