Hagabäcken

I den allra västligaste delen av Södra Vings socken rinner vad vi i Nitta kallar för Hagabäcken. Där Hagabäcken möter Viskans vatten, ligger en vacker rastplats för dem som kommer cyklande på banvallen. Man kan också passa på att ta sig ett svalkande dopp i dammen till Nitta kvarn. Den enda badplatsen i nära anslutning till cykelbanan mellan Ulricehamn och Borås.I

Hagafallet.

Vid snösmältning och vid kraftiga regnperioder kastar den sig ut i ett ståtligt vattenfall, men vid längre torrperioder är det bara ett försiktigt porlande.

Badplatsen

Vid kvarndammen där Viskan flyter finns en badplats, där finns möjlighet att fika vid ett bord och en stor grillplats.

Bron till Nitta

Den ståtliga stenvalvsbron över Viskan i Nitta Denna stenvalvsbro byggd tidigt 1900-tal tillhör de yngre i Sjuhärad. Valvens fria spännvidd är 5,0 respektive 5,0 meter och brons totala längd är 26,6. Bron har nu betongbelagd körbana.

Banvallen

Ulricehamns kommun har byggt bilfria cykelleder på den nedlagda banvallen. Från Nitta är det till Borås 26 km Rångedala 6 km Hökerum 6 km Ulricehamn 18 km

Mangelboden

Är placerad mellan Härnavägen och Viskan.

Ansvarig för boden Nitta Samhällsförening

Motionsspåret

Elljusspåret mäter 2,3 kilometer och går i kuperad skogsterräng runt en sjö. Spåret har sin början och slut vid återvinningscentralen och lyset tänds manuellt vid stolpen. På vintern kan man även använda spåret för att åka skidor.

Galgbacken

Så många människor som staten och kyrkan sände i döden, ofta för brott som idag inte ens skulle straffas med böter. Och det är vemodigt att konstatera att avrättningsplatserna ofta är bortglömda av de omkringboende, att de inte längre syns.

Dragonparken

Det finns ett stort parkområde mitt i Nitta.

Sjuhäradsrundan

Vägen från Borås till Ulricehamn består uteslutande av den banvall som förr i tiden utgjorde grunden till den nu nedlagda järnvägen. Du färdas längs med ängsmarker, åkrar, jordbruksbygd – och många svalkande sjöar

Järnvägs historia

Järnvägen börja byggas 1915 Den 15 december 1917 invigdes järnvägen med en längd på 45 kilometer. Ångloken ersattes på 50-talet med gula rälsbussar sedan kom motorvagnar. Trafiken lades ner den 1 juli 1985 År 2003 övergick banvallen till att vara asfalterad mellan Gånghester och Ulricehamn

Töve bron

Den ligger på gränsen till Södra Vings socken på vägen mot Härna. Bron som torde ha byggts omkring mitten av 1800-talet. En imponerad enspannsbro. .

Är placerad vid Ådalens caffe i Nitta

Den är uppförd av grovhuggen och fogstruken sten i kallmur. Spannet har en spännvid på sex meter.