Affären

Lanthandeln i Nitta har funnits sedan 1927,  
De senaste 43 åren har den drivits av Egon Börjesson
Affär upphörde 2006.

Affären är numera privatbostad.

Det fanns två speceriaffärer i Varnum och en i Nitta. 

Den sista affären i Varnum stängde på 1960-talet och affären i Nitta stängde 2006.