Den 24 april 1919 kör Hjalmar tåget från Borås mot Ulricehamn. Mellan Nitta och Hökerum är marken
sank och banvallen försvagad. Borås-tåget med sina modiga 30 kilometer i timmen blir för mycket och banvallen ger vika.

Loket störtar ner i vattnet, godsfinkan drar det med sig. Vagnarna blir, tack vare den ringa hastigheten,
kvar på spåret och alla passagerare klarar sig oskadda. Bara Hjalmar omkommer

Klicka på bilderna