Här är några händelser som jag har varit på 2022.

Landsbygdsalliansen
18 MAJ HOTEL BOGESUND
SPF Månadsträff 13 april
Stämma 2022 9 april
Resa till Mölle 11 aug

Resa på Göta kanal

Kurs i Emmabod
Vårfest 24 maj
Ådalens Cafe fika