Järnvägs historia

Järnvägen börja byggas 1915 Den 15 december 1917 invigdes järnvägen med en längd på 45 kilometer.

Ångloken ersattes på 50-talet med gula rälsbussar sedan kom motorvagnar. Trafiken lades ner den 1 juli 1985 År 2003 övergick banvallen till att vara asfalterad mellan Gånghester och Ulricehamn

Stationshuset

Ett nytt stationshus i trä uppfördes 1917. Det innehöll expedition, väntsal och bagagerum samt bostadslägenhet om två rum och kök för stationsmästaren i grundvåningen, två gavel rum för banarbetare m fl på vinden.

 


Förutvarande stationshus innehöll endast godsrum och ett litet expeditionsrum och väntrum.
Det baxades tillbaka i linje med den nya stationen och användes som godsmagasin (ur ”Säfsen, järnvägsbilder”).