Fornminnen som finns i Nitta omgivning.

 

Alla svarta prickar är det finns  runsten eller andra fornlämningar.