Nitta broar

Nitta bron

Den ståtliga stenvalvsbron över Viskan i Nitta 

Denna stenvalvsbro byggd tidigt 1900-tal tillhör de yngre i Sjuhärad. Valvens fria spännvidd är

5,0 respektive 5,0 meter och brons totala längd är 26,6. Bron har nu betongbelagd körbana.

Klicka på bilden

Tövebron över Viskan i Nitta 

Den ligger på gränsen till Södra Vings socken på vägen mot Härna. Bron som torde ha byggts omkring mitten av 1800-talet. En imponerad enspannsbro. .

Den är uppförd av grovhuggen och fogstruken sten i kallmur. Spannet har en spännvid på sex meter.