Privatbostad nu

SMU-gården

Byggnaden uppfördes 1918 av en församling inom Svenska Baptistsamfundet och fick namnet Saron.

1955 köpte Hökerums Missionsförsamlings Ungdomsförening byggnaden för 12.500 kronor. Församlingen kom i fortsättningen att stå som ägare till byggnaden. 

Den användes i sitt ursprungliga skick fram till 1962 då kyrksalens fond och estrad byggdes om och till, elvärme installerades och fasaden fick ett nytt utseende. Kostnaden uppgick till 28.000 kronor, varav arvsfonden bidrog med 8.000.

Namnet ändrades från Saron till SMU-gården vid detta tillfälle.
1974 gjordes en ny omfattande om- och tillbyggnad. Källarvåningen och första våningen iordningställdes till ungdomslokaler och andra våningen till festlokaler. Fasaden kläddes med kalksandsten. 

Arvsfonden bidrog denna gång med 25.000 kronor och Hökerums kommun med 50.000 kronor. En stor frivillig arbetsinsats gjordes också.
Verksamheten är numera nedlagd, huset sålt och ombyggt till bostad.

 

.