Nu gräver de i gatan igen.

Avloppsrör och kran i gatan skall flyttas ett stycke.