Bottnaryd Vindkraftverk

Oj vad stora de är när vi kommer nära. Det har gjorts breda vägar och uppställningsplatser för vindkraftverken.
En upplevelse att komma de nära.