Ombyggnad av förlängningen Väpnarvägen. 

Planering för nya tomter.