Smedjan 2020-01-21

Smedjan utsatt för skadegörelse många rutor sönderslagna.