Järnvägen i Nitta

Järnvägs historia

Järnvägen börja byggas 1915
Den 15 december 1917 invigdes järnvägen med en längd på 45 kilometer.

Ångloken ersattes på 50-talet med gula rälsbussar sedan kom motorvagnar.

Trafiken lades ner den 1 juli 1985

År 2003 övergick banvallen till att vara asfalterad mellan Gånghester och Ulricehamn

Nitta (191,6 m ö h)
Den mest omdebatterade stationen på sträckningen då tanken var att dra spåret på norra sidan om Viskan. När striden väl bedarrat byggdes Nitta stationen vid vägkorset Nitta-Töve. Så var statione i bruk till 1974 då även här upprättdes en väntkur som fungerade till bannedläggningen.

 

 

Nitta
Nitta var utan tvekan den plats, vars placering blev mest omdiskuterad innan den slutligen fastställdes.
Orsaken härtill var framför allt en lokal ”maktkamp” mellan olika privata intressenter då tanken var att dra spåret på norra sidan om Viskan.

När striden väl bedarrat byggdes Nitta stationen vid vägkorset Nitta-Töve.
Ett nytt stationshus i trä uppfördes 1917.

Det innehöll expedition, väntsal och bagagerum samt bostadslägenhet om två rum och kök för stationsmästaren i grundvåningen, två gavel rum för banarbetare på vinden. Förutvarande stationshus innehöll endast godsrum och ett litet expeditionsrum och väntrum

 

Så var stationen i bruk till 1974 då även här upprättdes en väntkur som fungerade till bannedläggningen. 

Ångloken ersattes på 50-talet med gula rälsbussar sedan kom motorvagnar.

Stationshuset såldes 1974 och ersattes med en öppen väntkur

Hållplatsen var öppen till banan lades ned 2 juli 1985.

Den 24 april 1919 kör Hjalmar tåget från Borås mot Ulricehamn. Mellan Nitta och Hökerum är marken sank och banvallen försvagad. Borås-tåget med sina modiga 30 kilometer i timmen blir för mycket och banvallen ger vika.

Loket störtar ner i vattnet, godsfinkan drar det med sig. Vagnarna blir, tack vare den ringa hastigheten, kvar på spåret och alla passagerare klarar sig oskadda. Bara Hjalmar omkommer

Bilder från tågurspårningen

Bilder från järnvägen

Varnumskulle (178,8 m ö h)
Stationen byggdes likt Dalsjöfors station men utan källare här uppfördes också ett vattentorn med cistern på 9 kbm, vatten togs med hjälp av en ångdriven pump från Viskan. 1961 avbemannades stationen men såldes först 1972. En väntkur upprättades som användes tills banan lades ned.

Den 15 december 1917 invigdes järnvägen med en längd på 45 kilometer.