Den fina grillplatsen som är vid vid kvarnen och är i anslutning till banvallen.