Tabergs Bergslags Hembygdsförening.

En intressant visning av föreningens verksamhet