Varnumskulle (178,8 m ö h)
Stationen byggdes likt Dalsjöfors station men utan källare här uppfördes också ett vattentorn med cistern på 9 kbm, vatten togs med hjälp av en ångdriven pump från Viskan. 1961 avbemannades stationen men såldes först 1972. En väntkur upprättades som användes tills banan lades ned.

Den 15 december 1917 invigdes järnvägen med en längd på 45 kilometer.