Tibast blommar nu vid banvallen

Kallas även pepparbuske, sidenbast. Hela växten, men särskilt bark och frö, är giftiga troligtvis på grund av innehållet av mezerin som är mycket giftigt. 30 gram bark eller blad är dödlig dos för häst. Giftig även i torkat tillstånd.