Finns i Nitta

Igelkotten är inte bara väldigt gullig utan är också ett riktigt nyttodjur för oss odlare och trädgårdsvänner. Den äter bland annat sniglar, snäckor och olika insekter. 

Nu är robotgräsklipparna ytterligare ett hot mot igelkottarna och för att undvika att de ska skadas måste de som äger en robotgräsklippare ta ansvar. Igelkottarna är framför allt aktiva i gryning, skymning och under natten. Genom att stänga av gräsklipparen under de tiderna kan antalet skador minska.

Kör den bara mellan åtta på morgonen och åtta på kvällen