Motionsspåret i Nitta

Nu är det flis på spåret vid sjön.