Fåglaviks kapell är en kyrkobyggnad i småorten Fåglavik vid Västra stambanan i den nordöstra delen av Herrljunga kommun

På platsen där en gång Fåglaviks Glasbruk stod, står idag en staty en glasblåsare samt informationsskylt som berättar historien över platsen. Slå dig ned på rastplatsen och föreställ dig hur det en gång var.

Fåglaviks Glasbruk

Glasbruket grundades 1874 efter att grosshandlare A. M. Andersson från Göteborg tvingades övernatta i Fåglavik, när tåget han reste med fastnade i en snöstorm. Grosshandlare Andersson var på jakt efter lämplig plats att anlägga ett glasbruk och fann att Fåglaviks omgivningar med sin torvmosse passade bra.

Fåglaviks Glasbruk var på sin tid ett av Västsveriges största turistmål. Flera busslaster om dagen kunde komma för att titta på glasbruket och framför allt för att köpa glas i fabriksförsäljningsbutiken.