Nitta sjön

Nu har vi fått en sjö nere vid reningsverket.