Årsnöte på landsbygdsalliansen  då kom  de och guideföreningen och spela teater