Husqvarna fabriksmuseum

Husqvarna fabriksmuseum, för att se Husqvarnas varierande tillverkning. En mycket intressant resa genom århundraden.

Eftermiddagen avslutas med ett besök längs Smedbygatan med sina gamla arbetarbostäder. Idag är det olika sorters hantverkare som huserar i byggnaderna.