Förskolan i Nitta

Förskolan i Nitta

Förskolan i Nitta

1986 bestämdes att skolan skulle ligga i Nitta samhälle.
Invigningen var i februari 1987 och skola för år 1-3.

2009 Nitta skola behöver byggas ut.

Antalet barn i förskolan har ökat mycket mer än beräknat och ny modul redan till hösten 2009 samt att en utbyggnad på ytterligare 450 kvadratmeter

Det har funnits skola i Varnum sedan 1800-talet 

1800   Skola startade i Väla.
1925   Skolan flyttade till Varnum.
1950   Vissa årskurser flyttas till Hökerum.
1966   Enbart undervisning för årskurserna 1-3 i Varnum 
1986   Valåret 1986 bestämdes att bygga en ny skola i Nitta.
1987   Invigningen av skolan i Nitta februari.
1987   Varnums skola stängs

Den nerlagda skolan i Varnum