Teaterkväll i Vårgårda

Teater som handlar om landsbygdsutveckling.

Vi presentera HSSL för teater besökare 
Tina med en sångare