Blomsteräng

Nu är en liten blomsteräng anlagd i Dragonparken i Nitta.