Tabergs gruvor

Guidad visning av Tabergs gruvor. Denna visning tar c:a 90 min. 
Sen är det dags för lunch, på Tabergstoppens restaurang.

Tabergsgruvan är en unik plats på vår planet. En malmklump som bildades för 1200 miljoner år sedan. Malmen kallas för Titanomagnetitolivinit. Järnhalten är bara drygt 30% men kvalitén är desto bättre.

Det har brutits järnmalm här sedan 1400 talet. Gruvgångarna som finns sprängdes ut under andra världskriget. Gruvdriften lades ner i slutet på 1950 talet.

Utsikt över Taberg