Tvärred kyrka

En väldigt fin kyrka med lite annorlunda färgsättning i kyrkan. Pastoratets alla största kyrka ligger i Tvärred och byggdes 1854. 
Det finns en damm som som är välskött och är i närheten av kyrkan.