Platser i Nitta

Nitta kvarn

Kvarnen i Nitta byggdes 1883 av O.S Kling. I kvarnen malde bönderna hästfoder. 1955 lades kvarnen ned. 1978 köptes kvarnen av kommunen. Idag finns fyra kvarnstenar kvar. Kvarnen är numera privatbostad

Affären

Lanthandeln i Nitta har funnits sedan 1927, De senaste 43 åren har den drivits av Egon Börjesson affär upphörde 2006.

Affären är numera privatbostad.

Järnvägs historia

Järnvägen börja byggas 1915 Den 15 december 1917 invigdes järnvägen med en längd på 45 kilometer. Ångloken ersattes på 50-talet med gula rälsbussar sedan kom motorvagnar. Trafiken lades ner den 1 juli 1985 År 2003 övergick banvallen till att vara asfalterad mellan Gånghester och Ulricehamn

Hagabäcken

I den allra västligaste delen av Södra Vings socken rinner vad vi i Nitta kallar för Hagabäcken. Där Hagabäcken möter Viskans vatten, ligger en vacker rastplats för dem som kommer cyklande på banvallen. Man kan också passa på att ta sig ett svalkande dopp i dammen till Nitta kvarn. Den enda badplatsen i nära anslutning till cykelbanan mellan Ulricehamn och Borås.

Hagafallet.

Vid snösmältning och vid kraftiga regnperioder kastar den sig ut i ett ståtligt vattenfall, men vid längre torrperioder är det bara ett försiktigt porlande.

Forshaga

Byggt 1925, ett f.d. ålderdomshem

Den nerlagda skolan i Varnum

Det har funnits skola i Varnum sedan 1800-talet 1800   Skola startade i Väla. 1925   Skolan flyttade till Varnum. 1950   Vissa årskurser flyttas till Hökerum. 1966   Enbart undervisning för årskurserna 1-3 i Varnum 1986   Valåret 1986 bestämdes att bygga en ny skola i Nitta. 1987   Invigningen av skolan i Nitta februari. 1987   Varnums skola stängs

Skollan nu är den förskola

1986 bestämdes att skolan skulle ligga i Nitta samhälle. Invigningen var i februari 1987 och skola för år 1-3. 2009 Nitta skola behöver byggas ut. Antalet barn i förskolan har ökat mycket mer än beräknat och ny modul redan till hösten 2009 samt att en utbyggnad på ytterligare 450 kvadratmeter Idag är det endast förskolan med två avdelningar, Totte och Alfons.

Banvallen

Ulricehamns kommun har byggt bilfria cykelleder på den nedlagda banvallen. Från Nitta är det till Borås 26 km Rångedala 6 km Hökerum 6 km Ulricehamn 18 km

Mangelboden

Är placerad mellan Härnavägen och Viskan

Motionsspåret

Elljusspåret mäter 2,3 kilometer och går i kuperad skogsterräng runt en sjö. Spåret har sin början och slut vid återvinningscentralen och lyset tänds manuellt vid stolpen. På vintern kan man även använda spåret för att åka skidor.

Galgbacken

Så många människor som staten och kyrkan sände i döden, ofta för brott som idag inte ens skulle straffas med böter. Och det är vemodigt att konstatera att avrättningsplatserna ofta är bortglömda av de omkringboende, att de inte längre syns.

Dragonparken

Det finns ett stort parkområde mitt i Nitta.

Badplatsen

Vid kvarndammen där Viskan flyter finns en badplats, där finns möjlighet att fika vid ett bord och en stor grillplats.

Gamla affären kallas Newyork

Trähus byggd 1895. 5 rum 1 kök 1 hall 1 Affärslokal 1 kontorslokal 2 lagermagasin. Privatägd nu.

Sjuhäradsrundan

Vägen från Borås till Ulricehamn består uteslutande av den banvall som förr i tiden utgjorde grunden till den nu nedlagda järnvägen. Du färdas längs med ängsmarker, åkrar, jordbruksbygd – och många svalkande sjöar.

Mer info

Bron till Nitta

Den ståtliga stenvalvsbron över Viskan i Nitta Denna stenvalvsbro byggd tidigt 1900-tal tillhör de yngre i Sjuhärad. Valvens fria spännvidd är 5,0 respektive 5,0 meter och brons totala längd är 26,6. Bron har nu betongbelagd körbana