Nitta

Nitta en av de mest centrala orterna i Sverige, med tre av
norra Europas Huvudstäder inom 40 mils avstånd
och du når 2 internationella
flygplatser på mindre än en timma